Чухте ли за iPad? Не? Лъжете, няма хора, които да ползват модерни медии и да не са чули за iPad!

А ползвахте ли iPad? Не отговаряйте, освен ако не работите в десетината разработчици поканени от Apple, отговора е НЕ! Факт – всички са виждали iPad само на картинка (или филмче), и взеха да пишат, колко бил слаб iPad. В Българската преса дори се появи статия Десет слаби места, където iPad отстъпва на стандартните нетбуци. Как така разбраха, че това са слаби места? И iPhone има доста от тези недъзи, но това не го прави по-малко продаваем. Read the rest of this entry »