Снегопочистване в България

Снегопочистване се опитва да запази доброто състояние на греблата си, като не разрешава на операторите на снегопочистваща техника да ги спускат, за да не ръждясват от снега

Original 3024 x 1998 px
Wallpaper 1280 x 845 px
Shot with
Shot on February 2nd 2010 13:26 UTC
Focal length 55mm
ISO 200
Aperture f/22
Shutter speed 1/40

Wow! No comments so far!

Quickly! Be the first one to say something!

Leave a Reply