ДИЛЕМА: КАТ отказа да санкционира собственика на паркиран пред гаража ми автомобил, нарушил поне 3 члена от ЗзДП, и ме посъветва да снимам автомобила и да подам жалба в РПУ.

Какво да направя?

а) Да подам жалба в РПУ срещу собственика на автомобила

б) Да подам жалба в РДВР срещу служителите на КАТ за това, че не са съставили акт на нарушител на 2 члена от ЗзДП

в) Да не правя нищо

2 Comments on “Какво да правя КАТ?”

  1. ljubo87bg said at 08:57 on March 1st, 2010:

    Use your car key!!! A nice long scratch on the car that blocks your garage WILL make the owner never block another garage in the future!

  2. georgi said at 12:10 on March 4th, 2010:

    Extremely doubtful IMHO :)